fenix5xplus-climbpro

Garmin Fenix 5X Plus

4 komentarze do wpisu „fenix5xplus-climbpro”

    • Po wybraniu danej aktywności (np. Bieg) wejdź w jej opcje. Dalej wybierz Ustawienia Bieg i na liście odszukaj ClimbPro. Zmień stan na włączony podczas nawigacji. Teraz jak wgrasz do zegarka kurs, wybierzesz aktywność Bieg i rozpoczniesz nawigację po tym kursie to na jednym z ekranów będziesz widział dane z ClimbPro.

  1. hello, Does the climbpro screen automatically switch when approaching a climb on the Forerunner or Fenix ​​as well as on the Edge meters? Thank you

Dodaj komentarz

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here