Fenix 6 beta software
Fenix 6 beta software

Nowy beta software dla serii Garmin Fenix 6, 6x, 6s – aktualizacja

W tym artykule prezentujemy wybrane zmiany wprowadzane w kolejnych wersjach aktualizacji beta oprogramowania dla serii zegarków Garmin Fenix 6. W dalszej części tekstu znajdziecie instrukcję instalacji oprogramowania do Fenixa oraz linki do pobrania oprogramowania. Zwróćcie uwagę, że dla każdej wielkość koperty (Fenix 6x, Fenix 6, Fenix 6s) do pobrania są osobne pliki.

Zmiany wprowadzone od wersji 19.75 do 19.77:

 • Dodano nowe wskazówki wskazujące, które działania wspierają wykrywanie incydentów.
 • Zaktualizowano profil aktywności ?Paddle Tennis? na ?Padel?.
 • Zaktualizowano podsumowanie aktywności w aktywnościach Tenis, Pickleball i Paddle.
 • Ulepszona kalibrację wysokościomierza.
 • Naprawiono monit o kalibrację wysokości przed rozpoczęciem aktywności. Monity są teraz wyświetlane tylko w przypadku aktywności korzystających z GPS.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że odległość golfa jest nieprawidłowa po pierwszym sparowaniu urządzenia z telefonem.
 • Naprawiono sporadyczny problem, który mógł powodować wyłączenie urządzenia.
 • Naprawiono liczenie rund w aktywności HIIT.
 • Wprowadzono poprawkę dla aktywności Tennis, Padel, Pickleball, aby wyłączyć GPS, gdy podczas rozpoczynania aktywności wybrano opcję ?Indoor?.
 • Ulepszenia Connect IQ i poprawki błędów.
 • Inne drobne ulepszenia i poprawki błędów.

Zmiany wprowadzone od wersji 19.74 do 19.75:

 • Dodano obsługę profilu Pickleball.
 • Dodano obsługę profilu Paddle Tennis.
 • Naprawiono problem z rejestrowaniem przez urządzenie nieprawidłowych danych dotyczących BodyBattery, stresu, minut intensywnej aktywności, pułapu tlenowego i efektu treningu.
 • Naprawiono błąd, który sporadycznie powodował wyłączenie urządzenia podczas synchronizacji z aplikacją Garmin Explore.
 • Naprawiono błąd, który powodował jednoczesne odtwarzanie podpowiedzi dźwiękowych i muzyki.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający odtwarzanie filmów z treningu HIIT.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego urządzenie błędnie wyświetlało ?Trening ukończony? w każdej rundzie aktywności AMRAP HIIT.
 • Naprawiono błędny komunikat po ręcznej kalibracji wysokości.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że Garmin Pay sporadycznie zamrażał urządzenie.
 • Naprawiono aktywność rakiet śnieżnych, aby prawidłowo obsługiwać wykrywanie incydentów.
 • Naprawiono wyłączanie urządzenia podczas edycji ustawień HIIT.
 • Naprawiono niepoprawne wyświetlanie niestandardowej deklinacji kompasu.
 • Naprawiono sporadyczne problemy z wyświetlaniem widżetów wschodu/zachodu słońca.
 • Poprawiona dokładność algorytmu liczenia fal Surf.
 • Inne drobne ulepszenia i poprawki błędów.

Zmiany wprowadzone od wersji 19.21 do 19.74:

 • Dodano obsługę profilu aktywności i treningów HIIT.
 • Dodano obsługę profilu aktywności na rakietach śnieżnych.
 • Dodano obsługę profilu aktywności tenisa.
 • Dodano alert powiadamiający użytkownika o krytycznie niskim poziomie baterii podczas synchronizacji muzyki.
 • Dodano ulepszony algorytm tętna spoczynkowego.
 • Naprawiono problem z alarmami, które sporadycznie nie włączały się, gdy urządzenie jest ustawione na Max. Tryb baterii.
 • Poprawiono czasy ładowania punktów trasy w aplikacji Explore Sync.
 • Ulepszony interfejs ładowania pomiarów podczas wykonywania pomiaru SpO2.
 • Ulepszenia Connect IQ i poprawki błędów.
 • Dodano możliwość wyłączenia rejestrowania aktywności podczas gry w golfa.
 • Dodano alert powiadamiający użytkownika o krytycznie niskim poziomie naładowania baterii podczas synchronizacji muzyki.
 • Dodano wsparcie HRV z pasa piersiowego do jogi i oddychania.
 • Dodano wyskakujące okienko do funkcji pomiaru pulsu, jeśli urządzenie wykryje zbyt duży ruch i nie może uzyskać dokładnego pomiaru.
 • Dodano obsługę nowych profili aktywności rowerowej: eBike, eMTB, Cyclocross, Gravel Bike, Bike Commute, Bike Tour i Road Bike.
 • Dodano obsługę profilu aktywności i treningów HIIT.
 • Dodano obsługę profilu aktywności na rakietach śnieżnych.
 • Dodano obsługę profilu aktywności tenisa.
 • Zaktualizowano automatyczną kalibrację wysokościomierza na ?Włącz? lub ?Noc?. Ustawienie na ?Wł.? spowoduje, że urządzenie będzie okresowo kalibrować wysokość w ciągu dnia. Ustawienie ?Noc? spowoduje, że urządzenie będzie kalibrować wysokość w nocy i przed rozpoczęciem aktywności.
 • Poprawiono czasy ładowania punktów trasy w aplikacji Explore Sync.
 • Ulepszone algorytmy progu mleczanowego i aklimatyzacji wysokości.
 • Ulepszony interfejs ładowania pomiarów podczas wykonywania pomiaru SpO2.
 • Naprawiono problemy z wyświetlaniem na urządzeniu po nawigowaniu do punktu zainicjowanego przez aplikację Garmin Explore.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że wybór pojedynczego punktu na mapie, który zawierał wiele przedmiotów, nie wyświetlał ich poprawnie.
 • Naprawiono błąd, który powodował uszkodzenie plików aktywności pływania na otwartym akwenie.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że opaski PacePro nie były rozpoznawane przez urządzenie.
 • Naprawiono problem z aktywnościami zgłaszającymi nieprawidłowe dane dotyczące kalorii aktywności i efektów treningowych.
 • Ulepszenia Connect IQ i poprawki błędów.

Zmiany wprowadzone od wersji 19.20 do 19.21:

 • Naprawiono problem z alarmami, które sporadycznie nie włączały się, gdy urządzenie jest ustawione na Max. Tryb baterii.

Zmiany wprowadzone od wersji 19.20:

 • Dodano nowe animowane ćwiczenia, które można zaktualizować porzez Garmin Express lub Wi-Fi.
 • Poprawiono błąd edytowania pól danych w aktywności Bieg Ultra.
 • Poprawiono błąd w wyświetlaniu greenów w aktywności Golf.
 • Naprawiono możliwy błąd wyłączania zegarka w trakcie używania ClimbPro.
 • Inne drobne ulepszenia i poprawki błędów.

Zmiany wprowadzone od wersji 18.80:

 • Dodano wskazówkę dotyczącą pierwszej przygody w wyścigach przygodowych.
 • Usunięto możliwość dodawania pól danych Connect IQ do Adventure Racing.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że ustawienie pulsoksymetru mogło zostać przypadkowo zmienione.
 • Inne drobne ulepszenia i poprawki błędów.

Zmiany wprowadzone od wersji 18.77:

 • Nowa aktywność Adventure Race: Ta nowa aktywność uniemożliwia korzystanie z pól danych GPS do nawigacji, dzięki czemu zegarek może być używany w wyścigach przygodowych i biegach na orientację, gdzie urządzenia GPS są niedozwolone.
 • Automatycznie wyłącz oszczędzanie baterii, gdy bateria jest wystarczająco naładowana.
 • Naprawiono problem z domyślną wartością FTP dla XC Ski.
 • Naprawiono problem z odległością od zielonego układu podczas korzystania z trybu ?Wielkie liczby? w profilu aktywności golfowej.
 • Naprawiono potencjalną awarię podczas przeglądania widżetów ConnectIQ na liście podglądu.
 • Naprawiono potencjalną awarię podczas korzystania z ClimbPro.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że komunikat ?Kalibracja zakończona? był obcinany w niektórych językach.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że niektóre dane treningowe nie były aktualizowane po pobraniu zapisanego tętna z odpowiedniego pasa na klatkę piersiową.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że klawisz LAP może nie przyspieszać kroku treningu.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że dystans/tempo na bieżni nie były rejestrowane, jeśli zegarek był również podłączony do innego urządzenia treningowego znajdującego się w pobliżu.
 • Inne drobne ulepszenia i poprawki błędów.

Zmiany wprowadzone od wersji do 17.75:

 • Naprawiono problem z podłączaniem czujników ANT/BLE, gdy połączenie telefoniczne zostało wyłączone w trybach zasilania.
 • Inne drobne ulepszenia i poprawki błędów.

Zmiany wprowadzone od wersji do 17.74:

 • Poprawiono szacowanie Body Battery, gdy urządzenie jest wyłączone przez dłuższy czas.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że terminal płatniczy nie wykrywa Garmin Pay.
 • Inne drobne ulepszenia i poprawki błędów.

Zmiany wprowadzone od wersji do 17.73:

 • Zaktualizowano oszczędzanie baterii, aby automatycznie wyłączało się, gdy urządzenie jest naładowane do co najmniej 80%.
 • Naprawiono problemy z obcinaniem tekstu podczas kalibracji wysokościomierza lub barometru dla niektórych języków.
 • Naprawiono awarię podczas przeglądania aplikacji Connect IQ na liście widżetów.

Zmiany wprowadzone do wersji 17.72:

 • Dodano możliwość subiektywnej oceny wysiłku dla aktywności: bieg, rower i pływanie. Monit wyświetla się podczas zapisywania aktywności. Dodatkowe ustawienia dla tej opcji znajdują się w [Wybrana aktywność] -> Ustawienia -> „Self Evaluation”.
 • Dodano widżet śledzenia snu wraz z wynikiem snu (sleep score and insights) przygotowane przez Firstbeat AnalyticsTM.
 • Dodano zliczanie kalorii metabolicznych do sumy kalorii – zarówno w polu danych jak i w pliku aktywności.
 • Dodano możliwość włączania/wyłączania alertów audio podczas treningu.
 • Zaktualizowano monity dźwiękowe. Teraz będą powiadamiać o dystansie w trakcie trwania treningu z dokładnością nawet do setnych.
 • Zaktualizowano funkcję Intensywne Minuty zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez CDC (Centers for Disease Control and Prevention).
 • Poprawiono odczytywanie poziomu stresu.
 • Poprawiono obliczanie kalorii, gdy używany jest pomiar mocy.
 • Poprawiono wyliczanie statystyki Body Battery.
 • Poprawiono widoczność ekranu alertu w funkcji Climb Pro.
 • Poprawiono kalibrację i ustawienia z czujnikami mocy.
 • Poprawiono problem blokowania się kompasu podczas aktywności SUP.
 • Poprawiono problem z ręcznym ustawianiem czasu podczas pierwszego włączania zegarka.
 • Poprawiono błędy w wyświetlaniu pól danych podczas edycji.
 • Poprawiono Sugerowanie treningi, które mogły wyświetlać pusty diagram.
 • Poprawiono edytowanie ekranów danych dla aktywności Bieg Ultra.
 • Poprawki we współpracy z Connect IQ.
Ocena treningu w Fenix 6
Ocena treningu w Fenix 6 – w becie 17.72 w języku angielskim

Zmiany wprowadzone do wersji 16.70:

 • Poprawiono współpracę z aplikacją Garmin Explore.
 • W trybie narciarstwa ski tourowego dodano licznik kroków podczas podchodzenia.
 • Poprawiono autokalibrację wysokościomierza podczas aktywności dla zegarków MARQ oraz fenix 6 Pro.
 • Poprawiono kalibrowanie oraz ustawienia dla czujników mocy.
 • Poprawiono możliwe błędy w wyświetlaniu nazw podcastów.
 • Poprawiono możliwe błędy przy wysyłaniu wiadomości do Garmin inReach.
 • Poprawiono inne możliwe błędy oraz błędy w tłumaczeniach.

Zmiany wprowadzone od wersji 15.02 do 15.20:

 • Naprawiono brakującą stronę efektu treningu w pętli podsumowania aktywności.
 • Naprawiono problem z upływem czasu w przypadku podcastów wyświetlanych z poziomu widżetu.

Zmiany wprowadzone od wersji 15.01 do 15.02:

 • Naprawiono problem ze współczynnikiem intensywności, który nie wyświetlał prawidłowych danych.
 • Naprawiono błąd umożliwiający utworzenie większej liczby profili Applied Ballistics po utworzeniu maksymalnej liczby profili. (Dotyczy tylko tactix Delta – Solar Edition with Ballistics)

Zmiany wprowadzone od wersji 14.72 do 15.01:

 • Dodaje dźwięk i wibracje do ostrzeżenia o zbliżaniu się ClimbPro.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego ?Kurs ukończony? mógł być wyświetlany nieprawidłowo.
 • Naprawiono problem z jednostkami wyświetlanymi w alertach podziału PacePro.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający korzystanie z kart płatniczych bez obrazów w Garmin Pay.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego monity o aktualizację oprogramowania czujnika były wyświetlane nieprawidłowo.
 • Naprawiono awarię, która mogła wystąpić po wyświetleniu monitu o aktualizację oprogramowania czujnika, gdy tarcza zegarka CIQ była również aktywna.

Zmiany wprowadzone od wersji 13.10 do 14.72:

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego urządzenie nie wracało zgodnie z oczekiwaniami po zboczeniu z kursu podczas nawigacji.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że urządzenie może sporadycznie wyświetlać pustą stronę z segmentami.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że przepływ komunikatów o aktualizacji HRM pro wyświetlał nieprawidłowy komunikat o stanie.
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że funkcja ?Nie przeszkadzać? uniemożliwiała działanie podświetlenia gestów w oknie uśpienia.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że wykres tętna mógł sporadycznie wyświetlać płaską linię podczas aktywności.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego średnia prędkość podczas surfowania mogła sporadycznie przekraczać prędkość maksymalną.
 • Naprawiono problem z łącznością zestawu słuchawkowego Bluetooth podczas aktywności.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego Garmin ?miernik mocy? był nieprawidłowo oznaczany.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że czasy snu mogą nie odpowiadać czasom zgłaszanym w Garmin Connect.
 • Wprowadzono ulepszenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego czujnika po aktywności.
 • Wprowadzono ulepszenia dla obsługi nawigacji Przeglądaj.
 • Skrót klawiszowy timera regat przekierowuje teraz do aktywności Sail Race (tylko MARQ Captian i Quatix 6).

Zmiany wprowadzone od wersji 12.77 do 13.00:

 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowej wartości zerowej na siedmiodniowym wykresie stresu.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że codzienne sugerowane treningi były nadal obecne w kalendarzu po wyłączeniu monitów DSW.

Zmiany wprowadzone od wersji 12.20 do 12.77:

 • Dodano obsługę stref mocy specyficznych dla sportu. Teraz można ustawić strefy mocy dla narciarstwa biegowego oddzielnie od strefy kolarstwa. (Menu> Profil użytkownika> Strefy mocy)
 • Dodano obsługę wyświetlania wskaźników z wioślarza stacjonarnego, który obsługuje profil ANT FE-C (np. Concept 2 z modułem PM5). Obejmuje to nowe pola w aplikacji Wiosłowanie stacjonarne: Dystans, Tempo, Moc i Dystans ruchu.
 • Dodano obsługę zaktualizowanego przepływu aktualizacji oprogramowania dla czujników ANT, w którym użytkownik zostanie zapytany po zakończeniu czynności.
 • Dodano obsługę opisowych komunikatów o błędach Varia.
 • Naprawiono problem z asystentem halsowania w wyścigu żagli. (Tylko MARQ Captain i Quatix 6).
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego urządzenie mogło się zawiesić po połączeniu z HRM Pro z aktywną sesją Livetrack i dostępem do profili aktywności narciarskiej.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że niektórych elementów CIQ nie można było odinstalować za pomocą Express.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający uruchomienie aplikacji Applied Ballistics z menu sterowania podczas uruchamiania innej aplikacji. (tylko tactix Delta AB).
 • Naprawiono problem polegający na tym, że urządzenie może nie ładować znacznie długiej aktywności za pośrednictwem menu historii.
 • Naprawiono problem z konfigurowaniem alertów wysokości na wyższych wysokościach.
 • Naprawiono problem w przebiegu parowania, w wyniku którego urządzenie mogło powrócić do komunikatu ?Sparować z telefonem?? zamiast iść do przodu.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że klienci z wysokim tętnem spoczynkowym sporadycznie nie naliczali minut intensywnej aktywności.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że urządzenie nie rejestrowało danych pozycji podczas wyścigu z pobranym torem.
 • Poprawiono niezawodność pobierania efemeryd.
 • Poprawiona prezentacja informacji o alarmach i minutnikach.
 • Poprawiono skalowanie linii podczas powiększania / pomniejszania mapy.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń kodu dla uśpienia.
 • Dokonano kilku poprawek kodu dla wspinaczki halowej.
 • Wprowadzono kilka poprawek kodu dla codziennych sugerowanych treningów.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń dla Livetrack.
 • Zaktualizowano bazę danych pocisków Applied Ballistics do wersji 1215 (tylko tactix Delta AB).
 • Rozwiązano problem wpływający na aktualizacje funkcji, takich jak pułap tlenowy i stan treningu.

Zmiany wprowadzone od wersji 11.77 do 12.10:

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czujniki ANT nie łączyły się sporadycznie.
 • Naprawiono problem z edycją pól danych podczas pracy z polami w ramach kategorii.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego informacje o czasie w strefach mogły być nieprawidłowe podczas pływania na basenie.
 • Naprawiono problem powodujący sporadyczną awarię urządzenia podczas uruchamiania działania Uruchom.

Zmiany wprowadzone w wersji 11.76 do 11.77:

 • Ulepszone słownictwo dotyczące informacji zwrotnych o stanie treningu.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że sugerowane treningi były nieprawidłowo generowane w dniu instalacji aktualizacji oprogramowania.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego dzienne sumy stresu były resetowane w niewłaściwym czasie lokalnym.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że dostęp do klawisza skrótu Nawigacja nie działał zgodnie z oczekiwaniami w niektórych przypadkach użycia.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że trzeba było dwukrotnie usuwać kombinację radaru i światła z listy czujników, jeśli sparowano je za pomocą funkcji ?Wyszukaj wszystko?.

Zmiany wprowadzone w wersji 11.75 do 11.76:

 • Poprawiono niezawodność rejestrowania wyników snu.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń dla Track Run.
 • Wprowadzono kilka poprawek do sugerowanych treningów.
 • Naprawiono kilka problemów z aktywnością Wyścig żagli (tylko Quatix 6).
 • Naprawiono błąd powodujący awarię urządzenia podczas łączenia się z czujnikami ANT.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że segmenty nie działały zgodnie z oczekiwaniami.

Zmiany wprowadzone od wersji 11.10 do 11.75:

 • Dodano obsługę codziennych sugerowanych treningów, które są zalecane na podstawie wcześniejszych aktywności. Można to wyłączyć w ustawieniach aktywności. (Bieg / Rower> Menu> Trening> Treningi> Dzisiejsze sugestie.)
 • Dodano obsługę aktywności Track Run, która pozwala rejestrować dane toru na świeżym powietrzu, w tym dystans w metrach i podziały okrążeń na standardowym torze 400m.
 • Dodano obsługę wydłużonego czasu regeneracji, która uwzględnia stres, sen, relaksację i aktywność fizyczną użytkowników.
 • Dodano obsługę konfigurowania niezerowego uśredniania mocy dla aktywności rowerowych. (Ustawienia aktywności> Uśrednianie mocy)
 • Dodano obsługę konfiguracji ustawień podświetlenia w oknie uśpienia. (Ustawienia> System> Podświetlenie> Podczas snu).
 • Dodano obsługę kategorii treningów i ćwiczeń oddechowych, aby prawidłowo obsługiwać uruchamianie treningów z widoku kalendarza i podpowiadać treningi jogi, siły, cardio, oddechu i pilates.
 • Dodano wskazówkę wyjaśniającą stan treningu w widgecie stanu treningu.
 • Dodano obsługę wyświetlania skali mapy podczas przesuwania / powiększania mapy.
 • Zaktualizowano układ i ikony listy zegarów.
 • Zaktualizowano bazę danych pocisków Applied Ballistics do wersji 1155 (tylko tactix Delta AB).
 • Ulepszono parowanie świateł rowerowych / radaru.
 • Ulepszona płynność kompasu.
 • Poprawiono słabe wykrywanie tętna nadgarstka, co prowadzi do dokładniejszych szacunków pułapu tlenowego i stanu wydolności. (Wymaga koncentratora czujnika 8,00)
 • Naprawiono problem polegający na tym, że skrót klawiszowy ?Nawigacja? nie działał zgodnie z oczekiwaniami w niektórych przypadkach użycia.
 • Naprawiono problem z polem prędkości wiatru na tarczy zegarka.
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że podczas pływania na wodach otwartych zapisywano błędną pozycję w dzienniku toru.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że urządzenie nie wczytywało wykresu wysokości podczas nawigacji do punktu POI.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego wykres wysokości sporadycznie podwajał się podczas nawigacji.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego wygasłe dane pogodowe były wyświetlane na tarczy zegarka.
 • Naprawiono potencjalne problemy z komunikacją GPS. (Wymaga GPS v4.60)

Zmiany wprowadzone w wersji 10.77 do 10.78:

 • Naprawiono problem polegający na tym, że urządzenie błędnie wyświetlało monit o włączenie oszczędzania baterii po odłączeniu od zewnętrznego źródła zasilania.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego przełączanie widzenia w nocy wyłączało pulsoksymetr. (tactix Delta)
 • Wprowadzono inne poprawki błędów i ulepszenia kodu.

Zmiany wprowadzone w wersji 10.75 do 10.77:

 • Dodano obsługę anulowania trasy w prostym trybie śledzenia dla wspinaczki halowej.
 • Wprowadzono ulepszenia do przesyłania tętna przez Bluetooth.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń dla golfa.
 • Wprowadzono ulepszenia dla Surf.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że niektóre typy inteligentnych powiadomień nie odrzucały sporadycznie automatycznie.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że inteligentne powiadomienia otrzymywane w krótkich odstępach czasu nie wypełniały poprawnie jego opcji.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego urządzenie nie zapisywało aktywności, a pokrętło postępu obracało się w nieskończoność.
 • Wprowadzono inne poprawki błędów i ulepszenia kodu.

Zmiany wprowadzone od wersji 10.10 do 10.75:

 • Dodano obsługę Livetrack 2.0.
 • Dodano obsługę przesyłania kursów (w / Livetrack 2.0)
 • Dodano obsługę nowych równych typów dzięki funkcji udostępniania wydarzeń na żywo. (Multisport / Every Mile itp.)
 • Dodano obsługę opisowych błędów Wi-Fi podczas synchronizacji muzyki.
 • Dodano obsługę konfigurowania ustawień mapy podczas ekspedycji.
 • Dodano obsługę pozostałych godzin pracy baterii jako opcję pola danych.
 • W stosownych przypadkach dodano obsługę wyświetlania maksymalnego pułapu tlenowego dla biegania i jazdy na rowerze w przypadku aktywności obejmującej wiele dyscyplin.
 • Dodano obsługę automatycznego wyłączania oszczędzania baterii, gdy poziom naładowania urządzenia przekracza 80%.
 • Wprowadzono ulepszenia stabilności Bluetooth.
 • Wprowadzono ulepszenia PacePro.
 • Wprowadzono ulepszenia XCS.
 • Wprowadzono ulepszenia do monitorowania snu.
 • Naprawiono błąd powodujący otrzymywanie powiadomienia dostawcy muzyki po wyczyszczeniu ustawień urządzenia podczas jego włączania.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że podsumowanie aktywności (zsynchronizowane z innym urządzeniem) pojawiały się na liście czynności, po których można się poruszać.
 • Poprawiono sposób przełączania dostawcy muzyki.
 • Poprawiono prezentację braku połączenia z w sygnalizujące utratę łączności poprzez dodanie czerwonego wykrzyknika.
 • Ulepszone wykrywanie poza nadgarstkiem. (Wymaga aktualizacji czujnika Sensor HUB do wersji 7.12)
 • Wprowadzono kilka ulepszeń interfejsu użytkownika dla widżetu aklimatyzacji na wysokości.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń do wrażeń muzycznych.
 • Dokonano kilku poprawek  dla aktywności golf.

Zmiany wprowadzone z wersji 9.98 do 10.00:

 • Naprawiono sporadyczny problem z czasem ładowania mapy i czasem reakcji mapy.
 • Naprawiono problem z zawieszaniem się urządzenia podczas uzyskiwania dostępu do widżetu aktywnych kalorii, jeśli urządzenie nie miało kalorii do zgłoszenia.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego wewnętrzne strony widżetu stresu były niedostępne w momencie korzystania z wyłączonego „Podglądu widżetów”.

Zmiany wprowadzone z wersji 9.97 do 9.98:

 • Poprawiony czas reakcji wyszukiwania podczas wyszukiwania „W okolicy”  lub „Punkty szczególne”.
 • Wprowadzono ulepszenia dla aktywności Surf.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego informacje o karcie wyników golfa uległy uszkodzeniu w ostatniej wersji beta sw.
 • Naprawiono problem, w którym ustawienie ?Transmisja podczas aktywności? nie działało poprawnie dla czujników Bluetooth.

Zmiany wprowadzone z wersji 9.96 do 9.97:

Poniższe zmiany zostały wprowadzone 23 czerwca 2020r

 • Dodano obsługę widżetu Altitude Acclimation. (Menu> Widżety> Edytuj> Dodaj> Alt. Aklimatyzacja)
 • Ulepszono funkcję transmisji tętna i dodano obsługę jednoczesnego nadawania przez ANT + i Bluetooth.
 • Surfing: zaktualizowano wartości domyślne pola danych, tak aby obejmowały GPS.
 • Surfing: zaktualizowano przepływ początkowy, aby spróbować uzyskać poprawkę GPS przed rozpoczęciem aktywności Surf.
 • Surfing: Dodano obsługę strony podsumowania fali do podsumowania aktywności. (Widżet Last Surf> Start> Fale)
 • Zaktualizowano interfejs użytkownika dla widżetów Stres i Kalorie.
 • Naprawiono błąd, w którym tętno nadgarstka nie wyłączało się podczas rozpoczynania aktywności wyprawy.
 • Wprowadzono ulepszenia do gry w golfa.

Zmiany wprowadzone z wersji 9.95 do 9.96:

 • Golf: Dodano obsługę rundy 9 + 9, w której użytkownik może wybrać teebox dla obu pól.
 • Dodano obsługę pola danych Kroki.
 • Wprowadzono ulepszenia dla aktywności Surfing.
 • Wprowadzono ulepszenia do gry w golfa.
 • Wprowadzono ulepszenia trybu uśpienia na urządzeniu.

Zmiany wprowadzone z wersji 9.94 do 9.95:

 • Naprawiono problem z funkcjami powtarzania i pomijania podczas korzystania z Spotify.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego listy odtwarzania zawierające znaki cyrylicy nie wyświetlały się poprawnie na urządzeniu.
 • Naprawiono problem, w którym ikony czujników były wyświetlane na pasku stanu, nawet gdy zostały wyłączone w trybie zasilania.
 • Naprawiono sporadyczny problem polegający na tym, że wyszukiwanie ?Wokół mnie? nie kończyło się.
 • Poprawiono widoczność Dogtrack, umożliwiając parowanie z nim za pomocą menu czujników i automatyczne usuwanie widżetu po usunięciu czujnika.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń do gry w golfa.
 • Zaktualizowano interfejs użytkownika dla widgetów Body Battery i Stan treningu.

Zmiany wprowadzone z wersji 9.92 do 9.94:

 • Wprowadzono ulepszenia dla widżety snu w zegarku.
 • Dodano obsługę przeglądania tętna regeneracyjnego z menu w trakcie pauzy aktywności.
 • Zaktualizowano interfejs użytkownika dla widgetów Steps, Sunrise / Sunset i Training Status.
 • Poprawiona wyświetlanie danych dla widżetu pogodowego.

Zmiany wprowadzone z wersji 9.00 do 9.92:

 • Dodano widżet snu (Sleep) pokazujący dokładną analizę bezpośrednio na zegarku.
 • Zaktualizowano interfejs dla wydajności, tętna, statusu treningu, minut intensywności i widżetów pięter.
 • Naprawiono problem ze sterowaniem dźwiękiem Powerbeats Pro.
 • Naprawiono problem, w którym etykiety alarmów nie były tłumaczone.

Zmiany wprowadzone z wersji 8.78 do 9.00:

28. kwietnia 2020r Garmin wydał beta software z oznaczeniem 9.00.

 • Wprowadzono kilka ulepszeń stabilności.
 • Naprawiono problem z niestandardowymi alertami.

Zmiany wprowadzone z wersji 8.77 do 8.78:

 • Wprowadzono ulepszenia do grysowania i płynięcia.
 • Naprawiono błąd powodujący awarię urządzenia na stronie mapy podczas aktywności Wyprawa.
 • Naprawiono błąd powodujący awarię urządzenia podczas wyłączania zasilania, jeśli włączono oszczędzanie baterii.
 • Naprawiono błąd powodujący awarię urządzenia podczas działania kreatora tworzenia wielu dyscyplin sportowych.

Zmiany wprowadzone z wersji 8.75 do 8.76:

17. kwietnia 2020r Garmin wydał beta software z oznaczeniem 8.76.

 • Dodano obsługę metryk Grit i Flow do profili rowerowych.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń w Indoor Climb.
 • Zaktualizowano układy UX dla kroków, pokonanych pięter, poziomu stresu, minut intensywnej aktywności i widżetów puls-ox.
 • Zaktualizowana wydajność, stan treningu, BodyBattery, oddychanie i kalorie, aby korzystać z nowych wskaźników strony.
 • Wprowadzono kilka innych poprawek błędów i ulepszeń kodu.

Zmiany wprowadzone z wersji 8.74 do 8.75:

 • Wprowadzono kilka ulepszeń w Indoor Climb.
 • Zaktualizowano układy UX dla inteligentnych powiadomień, tętna i widżetów słonecznych.
 • Wprowadzono kilka innych poprawek błędów i ulepszeń kodu.

Zmiany wprowadzone z wersji 8.73 na 8.74:

7. kwietnia 2020r Garmin wydał beta software z oznaczeniem 8.74.

 • Wprowadzono kilka ulepszeń w Indoor Climb.
 • Poprawiono szybkość reakcji widżetu historii.
 • Zaktualizowano układy UX dla wykresu wysokości aktywności, ABC, kompasu, temperatury, widżetów Wschód / Zachód.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń do wrażeń muzycznych.

Zmiany wprowadzone z wersji 8.10 do 8.73:

26. marca 2020r Garmin wydał beta software z oznaczeniem 8.73.

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego tarcza CIQ powodowała awarię, gdyby użytkownik nacisnął ?Wstecz? na stronie połączenia przychodzącego.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego wybór elementu na listach muzycznych (wykonawca / gatunek) powodował wyświetlenie strony docelowej dla innego wykonawcy / gatunku.
 • Dodano obsługę pobierania filmów treningowych przez Garmin Express lub WiFi.
 • Dodano wsparcie dla aktywności Wspinaj się w pomieszczeniu (Climb Indoor) i Bouldering.
 • Dodano obsługę strony podsumowania tras dla aktywności Climb Indoor.
 • Dodano obsługę urządzenia do ręcznego dodawania strzału przez stronę pomiaru strzału w Golfie.
 • Zaktualizowano wygląd aplikacji pogodowej.
W widżcie pogody m.in. zmieniono sposób godzinowego wyświetlania pogody wraz z możliwością przewijania listy na kolejne godziny.
 • Zmieniono wygląd strony zapisu aktywności.
Po zatrzymaniu i zapisaniu aktywności widzimy nowy ekran podsumowania. Strzałkami w górę i w dół przełączmy ekrany z podstawowymi danymi oraz ze stroną stanu treningu. W celu podejrzenia dodatkowych danych należy kliknąć na przycisk start. Póki co część informacji nie jest jeszcze przetłumaczona (przypominamy, że jest to beta software).
 • Poprawiony układ UX dla widgetów Wysokościomierz, Barometr i Powiadomienia.
Opis stron widgetu wysokościomierza i barometru został zastąpiony ikonkami.
 • Wprowadzono ulepszenia do biegów narciarskich w modelach Fenix ??6 innych niż Pro.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń dla aplikacji muzycznych.

Zmiany wprowadzone z wersji 7.81 do 8.00

13. marca 2020r Garmin wydał beta software z oznaczeniem 8.00.

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego wybór elementu na listach muzycznych (wykonawca / gatunek) powodował wyświetlenie strony docelowej dla innego wykonawcy / gatunku.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego urządzenie nie emitowało dźwięków / wibracji po zakończeniu przerwy w pływaniu.
 • Poprawiono wrażenia muzyczne.

Zmiany wprowadzone z wersji 7.78 do 7.81

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego tarcza CIQ powodowała awarię, gdyby użytkownik nacisnął ?Wstecz? na stronie połączenia przychodzącego.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego niektóre nazwy treningów nie wyświetlały się poprawnie podczas odpoczynku.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń w aplikacjach muzycznych.

Zmiany wprowadzone z wersji 7.77 do 7.78

5. marca 2020r Garmin wydał nowszą wersję beta software z oznaczeniem 7.78.

 • Wprowadzono kilka ulepszeń związanych z WiFi.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń w aplikacjach muzycznych.

Zmiany wprowadzone z wersji 6.10 do 7.77:

 • Dodano obsługę połączenia z czujnikiem zmiany przełożeń (Sram Etap lub Di2), który obsługuje do 4 przednich i 12 tylnych biegów.
 • Dodano obsługę używania czcionek Widget Glance w Connect IQ.
 • Dodano obsługę pól danych Grit i Flow dla MTB (Więcej informacji o dynamice jazdy MTB znajdziesz na garmin.com).
 • Dodano obsługę opcji ?Cichy? w ustawieniach alertów Dźwięki powiadomień (Menu> Telefon> Powiadomienia z telefonu> Podczas aktywności/Poza aktywnością> Dźwięki).
 • Naprawiono błąd powodujący awarię urządzenia podczas rozpoczynania wyszukiwania POI zaraz po anulowaniu wyszukiwania ?Wokół mnie?.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że funkcje włączające się automatycznie w oknie uśpienia nie działały zgodnie z oczekiwaniami (Na przykład: Oszczędzanie baterii).
 • Naprawiono problem polegający na tym, że urządzenie błędnie wyświetlało baner pomocniczy po odłączeniu od USB.
 • Naprawiono problem z czasem letnim w Brazylii.
 • Naprawiono kilka problemów, które powinny poprawić stabilność urządzenia.
 • Naprawiono kilka problemów z kalibracją wysokościomierza. Powinno to rozwiązać problem skoków prędkości w działaniach z włączoną prędkością 3D (Na przykład: Ski).
 • Naprawiono wyświetlające się stale pokrętło aktualizacji podczas zmiany alarmu.
 • Naprawiono potencjalną awarię podczas korzystania z aplikacji Breathwork.
 • Naprawiono błąd powodujący zawieszanie się zegarka podczas aktywności na nartach.
 • Poprawiono komfort użytkowania po otrzymaniu powiadomień związanych z połączeniami.
 • Poprawiono układ na stronie danych trasy narciarskiej.
 • Poprawiono czas reakcji podczas dodawania lub usuwania ulubionych.
 • Poprawiono wyświetlanie pól danych Grit i Flow w aplikacji MTB.
 • Poprawiono obsługę błędów podczas korzystania z portfela Garmin Pay.
 • Ulepszona obsługa błędów przy pobieraniu tętna z paska, poprzez powiadomienie użytkownika, jeśli ktoś spróbuje pobrać dane tętna przez Bluetooth vs ANT+.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń do zegarów.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń do Breathwork.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń do widżetu DogTracker.
 • Wprowadzono kilka innych poprawek błędów i ulepszeń kodu.
Prezentacja wybranych dodatków/ulepszeń jakie wnosi beta software 7.77 dla zegarków Fenix 6

Skąd pobrać i jak zainstalować beta software w zgodnym zegarku Garmin Fenix?

Wersja beta nie jest dostępna jako automatyczna aktualizacja w Garmin Express. Można ją natomiast zainstalować ręcznie poprzez skopiowanie odpowiednich plików do pamięci zegarka Garmin. W praktyce wygląda to następująco:

1. Pobieramy folder z aktualizacją i rozpakowujemy go. Poniżej podajemy linki do poszczególnych serii zegarków.

2. Podłączamy zegarek do komputera (w przypadku systemu MAC należy skorzystać z programu AndroidFileTransfer).

3. Kopiujemy plik gupdate.gcd, znaleziony w folderze System_*** i wklejamy go do folderu GARMIN urządzenia.

4. Jeśli istnieje folder Sensor Hub_v ***, umieść plik gupXXXX.gcd w folderze \ GARMIN \ REMOTESW urządzenia. Uwaga: nie wszystkie wersje Beta zawierają tę aktualizację.

5. Jeśli istnieje folder GPS_v ***, umieść plik gupXXXX.gcd (lub 006B310700.GCD) w folderze \ GARMIN \ REMOTESW urządzenia.

6. Jeśli istnieje folder ANT_BLE_BT_***, umieść plik gupXXXX.gcd w folderze \ GARMIN \ REMOTESW urządzenia.

7. Jeśli istnieje folder WiFi_***, umieść plik gupXXXX.gcd w folderze \ GARMIN \ REMOTESW urządzenia.

8. Odłącz zegarek od komputera, poczekaj na uruchomienie zegarka i kontynuuj aktualizację.

betasoftware Garmin Fenix 6

Po zakończonej aktualizacji, w celu upewnienia się czy pliki prawidłowo zostały zainstalowane możesz sprawdzić wersję oprogramowania wchodząc w Ustawienia < System < O systemie. Jeśli chcesz powrócić do ostatniego publicznego wydania oprogramowania, podłącz zegarek ponownie do komputera skopiuj plik gupdate.gcd znaleziony w folderze System_Backdate_v ***  i wklej go do folderu GARMIN. Uwaga! Jeśli przywrócisz starszą wersję oprogramowania, wszystkie ustawienia zostaną przywróć domyślne.