wstrzymanie stanu treningu
wstrzymanie stanu treningu